Palvelut

Huoli ikääntyneen läheisen pärjäämisestä omassa kodissa on tyypillisin syy yhteydenottoon. Tiedämme, että omainen toivoo löytävänsä sellaisen tahon, joka välittäisi ja huolehtisi heidän läheisestään samalla lailla kuin he itse. Emme voi koskaan kokonaan korvata omaisen roolia, mutta yli kymmenen vuoden kokemuksella voimme sanoa osaavamme tuottaa sellaista apua ja hoivaa, jota asiakas ja omainen arvostavat.

Tarkoin valikoidut hoivatyöntekijämme ovat toimintamme sydän. He ovat kaikki erilaisia, kuten myös asiakkaamme. Käytämme paljon aikaa ja ajatustyötä, kun valitsemme asiakkaalle oikeaa hoivatyöntekijää.

Jokaisella asiakkaalla käy vakituinen hoivatyöntekijä. Tuttuus lisää turvallisuuden tunnetta ja tekee palvelusta toimivaa. Tuttu henkilö osaa myös ennakoida ja suunnitella palvelua eteenpäin.

Asiakkaan kanssa sovittu aikataulu ja siinä pysyminen on meille kunnia-asia. Hoivakäynti alkaa sovittuna aikana ja kestää sovitun ajan.

Palvelutiimimme on tavoitettavissa joka arkipäivä klo 8-16. Ongelmatilanteissa meidät tavoittaa päivystysnumerosta viikon jokaisena päivänä. Hyvä tavoitettavuus on toimintamme keskiössä.

Asiakkaidemme tilanteet pysyvät harvoin muuttumattomina. Käyntikertojen määrää, kestoa ja ajankohtaa muokataan joustavasti yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa.

Laatu on meille muutakin kuin sana. Huolehdimme laadusta säännöllisten keskustelujen ja laadunvarmistuskotikäyntien avulla. Asiakkaan ja omaisten mielipiteet kuunnellaan tarkkaan ja palvelun sujuvuutta hiotaan yhdessä asiakkaan oman hoivatyöntekijän kanssa.

Hoivapalvelut

Valtaosa ikäihmisistä haluaa jatkaa asumista omassa kodissa, jos se suinkin vain on mahdollista. Toimintakyvyn heikkeneminen, kunnon ja voinnin vaihtelevuus, muistivaikeudet tai erilaiset sairaudet pakottavat kuitenkin pohtimaan ja suunnittelemaan tulevaa eri tavalla kuin aiemmin. Omaisen on hyvä muistaa, että myös se on auttamista, kun järjestää läheiselleen asiantuntevaa ja oikeanlaista hoivapalvelua.

Palvelut, VIVO hoiva. Hoivatyöntekijä keskustelee eläkeläisen naisen kanssa.
Palvelut, VIVO hoiva. Eläkeläinen nainen kastelee kukkia.

Kotipalvelut

Raskaimmat kodinhoidolliset työt vaikeutuvat ensimmäisten joukossa, kun ikää karttuu. Aiemmin helposti sujuneet askareet käyvät voimille tai nousee huoli kaatumisesta ja itsensä loukkaamisesta. Silti olisi mukavaa, kun koti olisi edelleen siisti ja viihtyisä.

Siisti koti on myös turvallinen ja säännöllisen avun vastaanottaminen on monelle omaiselle huojentavaa. Tutun hoivatyöntekijän käynnit lisäävät osallisuuden ja kotona pärjäämisen tunnetta ja siten ylläpitävät toimintakykyä.

Omaishoidon vapaa

Omaishoitajan työ on arvokasta, tärkeää ja samalla erittäin sitovaa ja vastuullista. Omaishoitajana asetat usein muut oman hyvinvointisi edelle huolehtiessasi rakkaasta läheisestäsi. Ulkopuolisen avun vastaanottaminen saattaa tuntua vieraalta tai hankalalta, vaikka tunnistaisitkin tarpeen rentoutumiselle ja pienille hengähdyshetkille.

VIVO hoiva, palvelut. Hoivatyöntekijä työntää eläkeläistä miestä pyörätuolissa.
Muistihoiva on luotettava, laadukas ja joustava muistisairaan kotihoivapalvelu

Muistihoiva®

Muistihoiva® on luotettava, laadukas ja joustava muistisairaan kotihoivapalvelu

 

Säännölliset kotihoivakäynnit muistisairaan ja läheisen arjen tueksi

Sama tuttu hoivatyöntekijä tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointia

-60% kotitalousvähennystä myös Muistihoiva®-palvelusta

Ulkoiluapu ja ystäväpalvelu

Yhdessä on mukavampaa! Ystäväpalvelun ydin on yhdessä tekemisessä ja siinä tärkeintä ovat osallisuus, sosiaalisuus ja kiireetön kohtaaminen. Ystäväpalvelun sisältö muodostuu omanlaisekseen asiakkaan toiveiden sekä yhteisten keskustelujen ja ideoiden myötä.

Valikoimme jokaiselle asiakkaalle oman tutun hoivatyöntekijän, jonka kanssa on mahdollista jatkaa siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Tuttuus lisää myös turvallisuuden tunnetta sekä yhdessäolon mielekkyyttä.

VIVO hoiva, ulkoiluapu ja ystäväpalvelu