Muistihoiva®

Muistihoiva® on luotettava, laadukas ja joustava muistisairaan kotihoivapalvelu


 

Muistihoiva® on VIVO Hoivan oma palvelu muistisairaille henkilöille ja sen tavoitteena on mahdollistaa muistisairaan turvallinen, mielekäs ja onnellinen elämä omassa kodissa. Muistisairaan arjessa on usein ruokailuun, toimintakykyyn, turvallisuuteen sekä kommunikointiin liittyviä haasteita. Palvelu on suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin.

Säännölliset kotihoivakäynnit muistisairaan ja läheisen arjen tueksi

Sama tuttu hoivatyöntekijä tukee henkistä ja fyysistä hyvinvointia

-60% kotitalousvähennystä myös Muistihoiva®-palvelusta

Muistihoiva on luotettava, laadukas ja joustava muistisairaan kotihoivapalvelu.

Omannäköinen ja hyvä elämä muistisairaalle


Kiireetön & kunnioittava

Käyntimme ovat luonteeltaan rauhallisia – aikaa keskustelulle ja rauhassa toimimiselle on tärkeää jäädä.

Tuttu ja koulutettu hoivatyöntekijä tunnistaa muutoksia voinnissa ja osaa kohdata muistisairaan kiireettömästi ja kunnioittavasti.

 

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tuki

Huomioimme asiakkaan tilanteen kokonaisuutena ja tuemme omannäköistä elämää mm. tuttujen harrastusten ja mielekkään liikkumisen kautta.

Fyysisen ja henkisen toimintakyvyn tukeminen toteutuu mm. aktiivisuuden, ruokavalion ja mielekkään tekemisen kautta.

Yksilöllinen & joustava

Palvelu suunnitellaan aina yksilöllisesti, tarvittaessa yhteistyössä muiden hoitavien tahojen tai läheisen kanssa.

Yksilöllinen ja joustava palvelu mukautuu erilaisiin tarpeisiin sairauden edetessä.

Muistihoiva® -palvelu tukee muistisairaan toimintakykyä


Muistihoiva® -palvelu perustuu viimeisimpiin suosituksiin aivoterveyden sekä muistisairaan kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutetut hoivatyöntekijämme osaavat kohdata muistisairaan ja ottaa huomioon elämäntilanteet kokonaisuutena. Muistihoiva® tukee muistisairaan elämänlaatua ja toimintakykyä sekä auttaa läheistä jaksamaan paremmin.

Muistihoiva® tukee muistisairaan omannäköistä elämää ja läheisen jaksamista


Muistihoiva® tukee muistisairaan arkea säännöllisillä ja monipuolisilla kotikäynneillä. Käynnit mahdollistavat muistisairaan hyvän ja turvallisen arjen, samalla kun läheinen voi luottaa tukeemme ja huolehtia myös itsestään.

Muistisairaan arjessa on usein ruokailuun, toimintakykyyn ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Muistihoiva® on joustava, yksilöllinen ja luotettava kumppani, jonka palvelu perustuu uusimpiin tutkimuksiin ja tuoreeseen tietoon muistisairauksista ja aivoterveydestä.

Tuemme ja seuraamme muistisairaan asiakkaamme toimintakykyä yhteistyössä muiden hoitavien tahojen, omaisten ja esimerkiksi kunnallisen kotihoidon kanssa.

Palvelukokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti, tukemaan asiakkaan toimintakykyä ja toteuttamaan omannäköistä elämää kotona.

Tavoitteenamme on aina mahdollistaa muistisairaan henkilön asuminen tutussa kotiympäristössä turvallisesti ja mielekkäästi.