Mikä on whistleblowing-direktiivi

Mikä on whistleblowing-direktiivi ja whistleblowing-ilmoituskanavan tarkoitus?


 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat laatineet direktiivin rikkomuksesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EU) 2019/1937. Direktiivi ei liity pelkästään ilmoitusten hallinnointiin vaan sen tarkoituksena on luoda EU-tasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka suojelevat väärinkäytöksistä ilmoittavia henkilöitä mahdollisilta työnantajan vastatoimilta. Tarkoituksena on varmistaa, että ilmoittaja, joka havaitsee työssään tiettyjen EU-säännösten rikkomuksia, voi ilmoittaa asiasta joutumatta negatiivisten toimenpiteiden kohteeksi.

Olemme ottaneet käyttöön ilmoituskanavan ja luoneet menettelytavat väärinkäytösten ilmoittamista ja jatkotoimia varten. Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta voidaan luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn. Whistleblowing-ilmoituskanava on apuväline eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen yrityksessämme.

Edellytämme koko henkilöstöltämme työssään eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattamista. Mikäli henkilöstöön tai sidosryhmään kuuluva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Mistä asiasta voi ilmoittaa?

Kanavan kautta on mahdollisuus tehdä anonyymi ilmoitus esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

  • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
  • Liikenneturvallisuus
  • Harmaa talous
  • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu
  • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta
  • Tuoteturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen
  • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen
  • Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Tätä kanavaa ei ole tarkoitettu muuhun kuin mahdollisten rikkomusten ilmoittamiseen. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Miten ilmoituskanava toimii?

Whistleblower-kanava tarjoaa mahdollisuuden avoimeen viestintään anonyymin ilmoittajan ja käsittelijän välillä. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen ilmoituskanava antaa pääsyavaimen, jonka avulla lähettäjä pystyy palaamaan ilmoitukseen. Ilman tätä pääsyavainta ilmoittaja ei voi palata ilmoitukseen ja seurata sen edistymistä.

Vain tietyt henkilöt voivat lukea ilmoituksia. Yrityksessämme tämä henkilö on Tarja Ihalainen. Toimenpiteisiin tarvittavia henkilöitä voidaan kutsua mukaan keskusteluun, mutta nämä osapuolet eivät näe alkuperäistä ilmoitusta vaan vain heille osoitetut tehtävät. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoituksen tekijällä on direktiivin mukaan oikeus saada tieto ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä ja toimenpiteistä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta.

Muistathan tallentaa pääsyavaimen seurantaa ja salattua keskustelua varten!

Linkki lomakkeeseen: https://form.hailer.com/126280ff13b1e69dc8d055da57d4fb08